Blog detail

Workshop-ul „Întărirea relaţiilor între Universitate şi mediul de afaceri pentru îmbunătăţirea competenţelor inginerului de mediu”, 2 iulie 2014
Workshop-ul „Întărirea relaţiilor între Universitate şi mediul de afaceri pentru îmbunătăţirea competenţelor inginerului de mediu”, 2 iulie 2014
By geburah In Uncategorized Posted 4 noiembrie 2015 0 Comments

Miercuri, 2 iulie 2014, ora 14:00, în Sala Senatului a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc Workshop-ul „Întărirea relaţiilor între Universitate şi mediul de afaceri pentru îmbunătăţirea competenţelor inginerului de mediu”. Activitatea la care au participat angajatori, reprezentanţi ai mediului de afaceri, specialişti din domeniu şi cadre didactice universitare face parte din Proiectul POSDRU „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării actuale ale pieţii muncii” (REGIOSIM), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar parteneri în proiect sunt Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Ascendia Design şi Universitatea Politehnică din Torino. Scopul acestei prime consultări cu reprezentanții mediului de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est este realizarea unui schimb de idei preliminar în vederea stabilirii de soluții practice privind adaptarea programelor de la studiile de licență și master din domeniul ingineriei mediului la cerinţele specifice pieţei muncii.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11561