Blog detail

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI)
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI)
By geburah In Parteneri Posted 26 august 2014 0 Comments
Partener naţional logoAscendia
Nord-Est

Este clasificată ca universitate de cercetare avansatăși educație, conform Ordinului Ministrului MECTS nr.5262/2011 și acreditată ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național, conform Deciziei ANCS nr.9708 din 29.07.2009.

Universitatea derulează programe de studii de licență, master, programe doctorale, post-doctorale și de cercetare științificăîn cadrul a 14 domenii prioritare, dintre care,la evaluarea MECTS din 2011, 11 domenii au fost clasificate la categoria A, conform prevederilor Legii 1/2011 si HG 789/2011.

Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România
+40-232-278628; +40-232-278683, Interior: 2538
+40-232-278628
international@tuiasi.ro
 

Users on page

Now online: 1
Overall: 12283