Blog detail

Obiectivele specifice
Obiectivele specifice
By geburah In Despre proiect Posted 26 august 2014 0 Comments

Activitatile au fost proiectate astfel incat sa contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice:

  • OS1 Imbunatatirea programelor de licenta si masterat din domeniul fundamental Ingineria Mediului in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;
  • OS2 Implementarea programelor de mobilitati interuniversitare in vederea dezvoltarii durabile regionale, respectiv a Regiunii Nord-Est a Romaniei;
  • OS3 Diversificarea nivelului de colaborare intre universitati si mediul de afaceri relevant pentru specializarea IM;
  • OS4 Extinderea oportunitatilor de invatare moderne cu ajutorul tehnologiilor noi didactice ce faciliteaza procesul de predareinvatare centrat pe student in cadrul universitatilor partenere;
  • OS5 Stabilirea unei mai bune armonizari dintre planurile de invatamant ale specializarii IM si nevoile pietei muncii ale Regiunii Nord-Est a Romaniei;
  • OS6 Proiectarea si realizarea unei platforme interactive comune inter-universitare care sa contina suporturi didactice comune pe module, tehnici audio si video interactive, tele-cursuri;
  • OS7 Introducerea unui sistem de tutoriat realizat de studenti, pentru studenti.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11108