Blog detail

Obiectiv general
Obiectiv general
By geburah In Despre proiect Posted 26 august 2014 0 Comments

Activitățile proiectului se concentrează asupra dezvoltării programelor de studii universitare din cadrul domeniului fundamental, Ingineria Mediului (IM) la nivel instituționalși regional, prin aplicarea în România a unor exemple de bună practică din UE în spiritul principiilor dezvoltării durabile și al egalității de șanse.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11108