Blog detail

Întâlnire cu studenții care vor face activități de tutorat în cadrul Proiectului POSDRU REGIOSIM, 08 aprilie 2015
Întâlnire cu studenții care vor face activități de tutorat în cadrul Proiectului POSDRU REGIOSIM, 08 aprilie 2015
By geburah In Evenimente Posted 4 noiembrie 2015 0 Comments

În data de 8.04.2015 a avut loc la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău o ședință de lucru cu studenții care vor asigura activități de tutorat în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/136423 „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării actuale ale pieţii muncii” (REGIOSIM). Managerul de proiect și expertul cu monitorizarea studenților le-au prezentat tutorilor regulamentul de desfășurare a activității, sarcinile și îndatoririle care le revin și au răspuns la întrebările acestora cu privire la diferite aspecte ale activității care urmează să se desfășoare până la sfârșitul sesiunii de examene aferentă semestrului al doilea.

Întocmit,

Cristina Cîrtiță-Buzoianu

 

Users on page

Now online: 1
Overall: 11108