Blog detail

Grupul tinta
Grupul tinta
By geburah In Despre proiect Posted 26 august 2014 0 Comments

Proiectul se adresează unui grup țintă de 245 de persoane:

  • 205 studenți, inclusiv studenținon-tradiționali din programe de studii de licență sau master;
  • 20 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități șifacultăți;
  • 4 persoane implicate în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate;
  • 6 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare;
  • 10 membri ai partenerilor sociali în educație;
  • Agenți economici și instituții publice din zona celor două universități, care folosesc specialiștiîn Ingineria Mediului;
  • Studenți la nivelul licență și masterat din regiunea nord-est cu specializarea Ingineria Mediului.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11108