Posts List

POLlTECNICO DI TORINO
By geburah In Parteneri Posted 26 august 2014 0 Comments
Partener naţional Italia Departamentul Mediului, terenuri și infrastructură tehnică (DIATI) este punctul de referințăîn Politecnico di Torino (Polito) pentru domeniile de cercetare și educație ce studiază tehnologii ce se ocupă de protejarea, protecția și gestionarea mediului și a terenurilor, utilizarea durabilă a resurselor, precum și dezvoltarea optimă și ecocompatibilă cu infrastructurile și sistemele de transport. […]
SC ASCENDIA DESIGN SRL
By geburah In Parteneri Posted 26 august 2014 0 Comments
Partener naţional Bucureşti-Ilfov Proiectează și realizează resurse educaționaleîn vedereapromovării de soluții noi, inovative, oferind astfel o valoare adaugată conținutuluieducațional.A dezvoltat peste 7000 de obiecte interactive pentru e-learning, destinate persoanelor cu vârste de la 3 ani, până la 50 de ani, câștigând astfelconfirmarea ca partener în dezvoltarea de conținutși aplicațiieducaționale.În anul 2011, P2 a fost confirmată de către ANCS (decizia nr. 9508 din 25.01.2011), ca unitate de cercetare-dezvoltare, ca urmare a numeroaselor proiecte educationale dezvoltate. Fierari nr. 5, sector 2, Bucureşti, România (+4) […]
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI)
By geburah In Parteneri Posted 26 august 2014 0 Comments
Partener naţional Nord-Est Este clasificată ca universitate de cercetare avansatăși educație, conform Ordinului Ministrului MECTS nr.5262/2011 și acreditată ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național, conform Deciziei ANCS nr.9708 din 29.07.2009. Universitatea derulează programe de studii de licență, master, programe doctorale, post-doctorale și de cercetare științificăîn cadrul a 14 domenii prioritare, dintre […]

Users on page

Now online: 1
Overall: 11038