Posts List

Grupul tinta
By geburah In Despre proiect Posted 26 august 2014 0 Comments
Proiectul se adresează unui grup țintă de 245 de persoane: 205 studenți, inclusiv studenținon-tradiționali din programe de studii de licență sau master; 20 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități șifacultăți; 4 persoane implicate în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate; 6 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare; 10 membri ai […]
Obiectivele specifice
By geburah In Despre proiect Posted 26 august 2014 0 Comments
Activitatile au fost proiectate astfel incat sa contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice: OS1 Imbunatatirea programelor de licenta si masterat din domeniul fundamental Ingineria Mediului in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior; OS2 Implementarea programelor de mobilitati interuniversitare in vederea dezvoltarii durabile regionale, respectiv a Regiunii Nord-Est a Romaniei; OS3 Diversificarea nivelului […]
Obiectiv general
By geburah In Despre proiect Posted 26 august 2014 0 Comments
Activitățile proiectului se concentrează asupra dezvoltării programelor de studii universitare din cadrul domeniului fundamental, Ingineria Mediului (IM) la nivel instituționalși regional, prin aplicarea în România a unor exemple de bună practică din UE în spiritul principiilor dezvoltării durabile și al egalității de șanse.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11038