Blog detail

Articol publicat de ziarul „Deșteptarea” ce prezintă oportunitățile oferite de proiectul REGIOSIM
Articol publicat de ziarul „Deșteptarea” ce prezintă oportunitățile oferite de proiectul REGIOSIM
By geburah In Evenimente, Rezultate Posted 4 noiembrie 2015 0 Comments

Pe 19 iunie 2015, ziarul Deșteptarea a publicat un articol privind prezentarea proiectului POSDRU REGIOSIM în care se prezintă oportunitățile oferite, atât studenților, cât și angajatorilor. Plecând de la obiectivele generale care vizează adaptarea programelor de studii pentru domeniul de studii Ingineria Mediului (IM), cu scopul atingerii standardelor de calitate stabilite la nivel european, proiectul se adresează unui grup ţintă format din 245 de persoane care include 205 de studenți la licență sau masteranzi la programul de studii Ingineria Mediului, 20 de membri ai comisiilor sau structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi, 4 persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate sau facultate, 6 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare, respectiv 10 membri ai partenerilor sociali în educaţie.

„Proiectul REGIOSIM reprezintă o continuare a eforturilor pe care le facem să îmbunătățim în continuu activitatea didactică pe care o desfășurăm. Acest proiect este orientat în special pe domeniul Ingineria Mediului, însă multe dintre elementele noi din acest proiect, dorim să le extindem la întreaga Universitate. Printre acestea avem programe de tutoriat între studenți. Pe de altă parte, avem activități de internship și colaborări cu agenții economici, cu instituțiile publice pentru a ajuta studenții să deprindă mai multe abilități practice prin astfel de acțiuni”, a declarat managerul proiectului Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Octavian LAZĂR.

De asemenea, se precizează în articol colaborarea cu reprezentanții instituțiilor publice, agenții economici și angajatorii din domeniu  la toate activitățile din proiect pentru a facilita comunicarea între mediul academic și cel de afaceri în vederea inserției absolvenților pe piața forței de muncă. În acest sens, mărturiile studenților implicați în proiect au reprezentat o garanție pentru atragerea colegilor în activitățile și oportunitățile proiectului.

Întocmit,

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu

presa

 

Users on page

Now online: 1
Overall: 11108