Activitati

A1
Elaborarea de studii şi analize în vederea definirii programelor de studii IM şi a unei mai bune corelări cu nevoile pieţei muncii Regiunii Nord-Est a Romaniei
A2
Elaborarea, testarea și implementareaunei proceduriprivind dezvoltareaşi implementareaCadrului Naţional al Calificărilor înÎnvăţământul Superior, la nivel de instituţie de învăţământ superior
A3
Promovarea și dezvoltarea de metode moderne de instruire la locul de muncă, ca de exemplu, internshipul
A4
Dezvoltarea, îmbunătăţirea şi adaptarea, implementarea programelor de studii universitare de licenţă şi masterat avându-se în vedere CNCIS, inclusiv a programelor flexibile de studii dezvoltate în urma validării şi certificării învăţăriianterioare corespunzătoare învăţământului superior
A5
Dezvoltarea, modernizarea şi adaptareacurriculei universitarea domeniului fundamental de studii IM din universitățile partenere naționale in concordantacu standardele europene si care sunt corelate cu acelecompetențe necesare studenților și masteranziloradaptate cerințelor actuale ale pieței forței de muncă din regiunea Nord-Est a României
A6
Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor softwarepentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale
A7
Organizarea unui sistem de tutoriat coordonat de studenții din anii superiori de la cursurile de licență și masterpentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale studenților din anii inferiori
A8
Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele de cooperare între universităţi, întreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, naţional şi transnaţional
A9
Diseminarea rezultatelor proiectului, extinderea bunelor practici în alte domenii de studii universitare
A10
Managementul proiectului

Users on page

Now online: 1
Overall: 11038