Acasa

Declanșarea procedurilor privind selecţia studenţilor din grupul ţintă la proiectul POSDRU/156/1.2/G/136423 „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele actuale ale pieţii muncii (REGIOSIM)”

În concordanță cu Procedura de selecţie a studenţilor din grupul ţintă la proiectul POSDRU/156/1.2/G/136423 „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele actuale ale pieţii muncii (REGIOSIM)” vă anunțăm lansarea selecţiei în data de 31 octombrie 2014. Toate informațiile necesare pentru studenții interesați se găsesc în documentul care poate fi downloadat de aici.

Proiectul REGIOSIM

Noi abordări în formarea profesională a specialiștilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale și a corelării la cerințele actuale ale pieții muncii (REGIOSIM)

Despre proiect

Nord-Est

Obiective orizontale ale POS DRUP:

Dezvoltare durabilă
Inovaţie şi TIC
Abordare transnaţională
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității în învățământul superior prin adaptarea programelor de studii pentru domeniul de studii fundamental Ingineria Mediului (IM), cu scopul atingerii standardelor de calitate stabilite la nivel european, în vederea implementării dezvoltării durabile în concordanță cu strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-Est a Românieiși îmbunătățirea managementului universitar.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11038